OIIC Building

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, OIIC Building