HMC TOWER Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HMC TOWER Building