Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh - Bình Thạnh 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cavi Building