Cơ Khí Office

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 8 USD/m² ~ 168 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cơ Khí Office