BlueStar Building

Tôn Đức Thắng - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, BlueStar Building