Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, V-Coalimex Building