TNC Building

Đinh Tiên Hoàng - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, TNC Building