Opera View Building

Lê Lợi - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Opera View Building