GT Building

Nguyễn Thái Bình - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GT Building