Golden Bee Building

Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Golden Bee Building