Cho thuê văn phòng đường Vũ Huy Tấn, Quận Bình Thạnh

VD Building

Vũ Huy Tấn - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, VD Building