Cho thuê văn phòng đường Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Ong Ong Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Ong Ong Building

Elilink Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Elilink Building

Hà Phan Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Hà Phan Building

VP Bank Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, VP Bank Building

Nam Giao Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Nam Giao Building