Cho thuê văn phòng đường Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh

PG Bank Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, PG Bank Building

GILIMEX BUILDING

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, GILIMEX BUILDING

LICOGI BUILDING

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, LICOGI BUILDING

Q-Smart Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Q-Smart Building