Cho thuê văn phòng đường Phạm Văn Đồng, VP Nguyên Tòa