Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Saphire Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Saphire Tower

Intan Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Intan Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Lutaco Building

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, GMA Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Lý An Building

PNC TOWER

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, PNC TOWER
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Prince building