Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

The Sun Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, The Sun Tower

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GMA Building
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Thái Huy Building