Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

NHC Building

Nguyễn Hữu Cảnh - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NHC Building

ĐP Building

Nguyễn Hữu Cảnh - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, ĐP Building