Cho thuê văn phòng đường Ký Con, quận 1

Bến Thành Times Square

Ký Con - Quận 1 19 USD/m² ~ 399 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bến Thành Times Square