Cho thuê văn phòng đường Hải Triều, quận 1

Bitexco Financial Tower

Hải Triều - Quận 1 38 USD/m² ~ 798 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bitexco Financial Tower