Cho thuê văn phòng đường D2, Quận Bình Thạnh

HT Building

D2 - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, HT Building

GIC Building

D2 - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, GIC Building