Cho thuê văn phòng đường Cửu Long, Quận Tân Bình

Lotus Building

Cửu Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Lotus Building