Cho thuê văn phòng đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3

ACB BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, ACB BUILDING

GB Tower

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, GB Tower

JABES 2 BUILDING

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, JABES 2 BUILDING
Văn phòng cho thuê Quận 3, Liên Hoa Building

MB Bank Building

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, MB Bank Building