Cho thuê văn phòng đường Bạch Đằng, Quận Tân Bình

Golden Lotus Building

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Golden Lotus Building

Bạch Đằng Office

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Bạch Đằng Office

ILD Building

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, ILD Building