Văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh giá rẻ

Venus Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Venus Building

NGE Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NGE Building

PVC Building

Phạm Viết Chánh - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, PVC Building

NHC Building

Nguyễn Hữu Cảnh - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NHC Building

ĐP Building

Nguyễn Hữu Cảnh - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, ĐP Building

NewPort Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NewPort Building

PEACH BUILDING

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, PEACH BUILDING

GILIMEX BUILDING

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, GILIMEX BUILDING

LICOGI BUILDING

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, LICOGI BUILDING

BLUESEA BUILDING

Hoàng Hoa Thám - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, BLUESEA BUILDING

Rubber Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 2 USD/m² ~ 42 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Rubber Building

Q-Smart Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Q-Smart Building