Văn phòng cho thuê quận 1 giá rẻ

Cmard 2 Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cmard 2 Building

Savico Office Building

Đồng Khởi - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Savico Office Building

HBT Tower

Hai Bà Trưng - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HBT Tower

TMS Building

Hai Bà Trưng - Quận 1 21 USD/m² ~ 441 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, TMS Building

Fideco Tower

Hàm Nghi - Quận 1 20 USD/m² ~ 420 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Fideco Tower

AB Tower

Lê Lai - Quận 1 22 USD/m² ~ 462 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, AB Tower

Atic Building

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Atic Building

AVG Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, AVG Building

Bảo Việt Bank Tower

Đồng Khởi - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bảo Việt Bank Tower

Belco Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Belco Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bến Thành 1 Building

Bến Thành Times Square

Ký Con - Quận 1 19 USD/m² ~ 399 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bến Thành Times Square

Bitexco Financial Tower

Hải Triều - Quận 1 38 USD/m² ~ 798 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bitexco Financial Tower

BlueStar Building

Tôn Đức Thắng - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, BlueStar Building

BOULEVARD OFFICE

Nguyễn Huệ - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, BOULEVARD OFFICE

Building 181

Điện Biên Phủ - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Building 181

NGAN HANG VDB Building

Đồng Khởi - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, NGAN HANG VDB Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Viet Nam Business Center

Camex Building

Calmette - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Camex Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cao Ốc 255 Building

CAPITAL PLACE Building

Thái Văn Lung - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, CAPITAL PLACE Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, CENTRAL PARK OFFICE  Building

City Light Building

Trương Định - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, City Light  Building

COLONADE BUILDING

Nguyễn Trung Trực - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, COLONADE BUILDING

DIAMOND PLAZA Building

Lê Duẩn - Quận 1 31 USD/m² ~ 651 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, DIAMOND PLAZA Building