HDTC Building

Bùi Thị Xuân - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HDTC Building

Thanh Nhàn Building

Bùi Thị Xuân - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Thanh Nhàn Building

Cống Quỳnh Building

Cống Quỳnh - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cống Quỳnh Building

Iwa Square Building

Cống Quỳnh - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Iwa Square Building

Hoàn Long Building

Cống Quỳnh - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Hoàn Long Building

Vimedimex Building

Cống Quỳnh - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Vimedimex Building

Nam An Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 9 USD/m² ~ 189 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Nam An Building

Tuildonai Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Tuildonai Building

Vinaconex Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Vinaconex Building

Satra Building

Đồng Khởi - Quận 1 23 USD/m² ~ 483 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Satra Building

Pilots Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Pilots Building

Cmard 2 Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cmard 2 Building

Savico Office Building

Đồng Khởi - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Savico Office Building

HBT Tower

Hai Bà Trưng - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HBT Tower

TMS Building

Hai Bà Trưng - Quận 1 21 USD/m² ~ 441 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, TMS Building

Fideco Tower

Hàm Nghi - Quận 1 20 USD/m² ~ 420 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Fideco Tower

Bạch Đằng Office

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Bạch Đằng Office

ACBR Office Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, ACBR Office Building

Athena Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Athena Building

DTC Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, DTC Building

PHL Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, PHL Building

MeKong Tower

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, MeKong Tower

Scetpa Building

Cộng Hòa - Tân Bình 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Scetpa Building

IDD2 Building

Đống Đa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, IDD2 Building

LTA Business Center

Đống Đa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, LTA Business Center

Lotus Building

Cửu Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Lotus Building

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GMA Building
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Thái Huy Building

Spring Office Center

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Spring Office Center
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Hà Đô South Building