LQĐ Building

Lê Quang Định - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, LQĐ Building

HUD Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, HUD Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Golden Building

Compa Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Compa Building

Cosmobiz Building

D1 - Bình Thạnh 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cosmobiz Building

Toàn An Tower

Bạch Đằng - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Toàn An Tower

Ong Ong Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Ong Ong Building

Elilink Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Elilink Building

Văn Oanh Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Văn Oanh Building

M-Star Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, M-Star Building

MPC Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, MPC Building

Saphire Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Saphire Tower

Norch Building

Bùi Thị Xuân - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Norch Building

Harvest Center

Lê Thánh Tôn - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Harvest Center

The Lancaster

Lê Thánh Tôn - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, The Lancaster

Gemadept Tower

Lê Thánh Tôn - Quận 1 22 USD/m² ~ 462 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Gemadept Tower

Empire Tower

Hàm Nghi - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Empire Tower

Lộc Tài Building

Chu Mạnh Trinh - Quận 1 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Lộc Tài Building

City View Commercial

Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, City View Commercial

Phương Tower

Lý Tự Trọng - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Phương Tower

Saigon Land Building

Lý Tự Trọng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Saigon Land Building

VT House Building

Lê Thị Riêng - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, VT House Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Tuấn Minh 1 Building

Fimexco Building

Lê Thánh Tôn - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Fimexco Building