HHM BUILDING

Xuân Hồng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, HHM BUILDING

Hải Âu Building

Trường Sơn - Tân Bình 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Hải Âu Building