PG Bank Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, PG Bank Building

VD Building

Vũ Huy Tấn - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, VD Building

V Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, V Building

Hoàng Minh Building

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Hoàng Minh Building

TNC Building

Đinh Tiên Hoàng - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, TNC Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cienco 6 Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, V-Coalimex Building

Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh - Bình Thạnh 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cavi Building

SGCL Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, SGCL Building

DMC Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, DMC Building

LQĐ Building

Lê Quang Định - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, LQĐ Building

HUD Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, HUD Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Golden Building

Compa Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Compa Building

Cosmobiz Building

D1 - Bình Thạnh 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cosmobiz Building

Toàn An Tower

Bạch Đằng - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Toàn An Tower

Elilink Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Elilink Building

Ánh Hào Quang Building

D5 - Bình Thạnh 9 USD/m² ~ 189 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Ánh Hào Quang Building

KBC Holding

D3 - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, KBC Holding

HT Building

D2 - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, HT Building

GIC Building

D2 - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, GIC Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Thuỷ lợi 4 Building

Cơ Khí Office

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 8 USD/m² ~ 168 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cơ Khí Office