The Lancaster

Lê Thánh Tôn - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, The Lancaster