Ocean Office

Văn phòng cho thuê giá rẻ

Văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh giá rẻ TP HCM

Cosmobiz Building

D1 - Bình Thạnh 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cosmobiz Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Ánh Hào Quang Building

KBC Holding

D3 - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, KBC Holding

HT Building

D2 - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, HT Building

GIC Building

D2 - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, GIC Building

NX Building

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NX Building