Ocean Office

Văn phòng cho thuê giá rẻ

Cho thuê văn phòng quận Tân Bình giá rẻ TP HCM

Sovilaco Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Sovilaco Building

GBC Building

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GBC Building

Athena Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Athena Building

DTC Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, DTC Building

PHL Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, PHL Building

MeKong Tower

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, MeKong Tower

Scetpa Building

Cộng Hòa - Tân Bình 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Scetpa Building

IDD2 Building

Đống Đa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, IDD2 Building
Văn phòng cho thuê Tân Bình, LTA Business Center

Lotus Building

Cửu Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Lotus Building

TPA Building

Trường Sơn - Tân Bình 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, TPA Building

ILD Building

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, ILD Building

3C Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, 3C Building

Waseco Building

Phổ Quang - Tân Bình 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Waseco Building