Ocean Office

Văn phòng cho thuê giá rẻ

LANT BUILDING

Hai Bà Trưng - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, LANT BUILDING
Văn phòng cho thuê Quận 1, Seaprodex Building

Sovilaco Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Sovilaco Building

GBC Building

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GBC Building